bgenru

София, бул. Ген.Николай Г. Столетов № 67А, V-та МБАЛ, етаж 8, тел.: 02/ 9170 950

Живей без болка
За болницата
Минимално инвазивна хирургия
Методи на лечение
Свържете се с нас

За чуждестранни граждани

Лечение на пациенти, граждани на страни – членки на Европейския съюз:

Оказване на болнична медицинска помощ на пациенти, граждани на страни извън Европейския съюз: