bgenru

София, бул. Ген.Николай Г. Столетов № 67А, V-та МБАЛ, етаж 8, тел.: 02/ 9170 950

Живей без болка
За болницата
Минимално инвазивна хирургия
Методи на лечение
Свържете се с нас

Ценоразпис

ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

„СБАЛ – Гръбначен център” АД има подписан договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), според който всички здравноосигурени лица получават безплатна болнична помощ.

Списък на клиничните пътеки (КП) и цените, които НЗОК заплаща, съгласно „Условия и ред за оказване на БМП”

Забележка: В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ ДИАГНОСТИЧНИ И ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ