bgenru

София, бул. Ген.Николай Г. Столетов № 67А, V-та МБАЛ, етаж 8, тел.: 02/ 9170 950

Живей без болка
За болницата
Минимално инвазивна хирургия
Методи на лечение
Свържете се с нас

Здравноосигурителни фондове

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

„СБАЛ – Гръбначен център” АД има сключени договори със следните здравноосигурителни фондове:

1. „ЗОК ФИ ХЕЛТ” АД;
2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ “УНИКА” БЪЛГАРИЯ;
3. „ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” ЕАД

Прегледите се осъществяват след предварително съгласуване между координатор на фонда и оторизирания представител на лечебното заведение.
При прегледа пациентът задължително представя валиден здравноосигурителен документ /поименна карта/.