bgenru

София, бул. Ген.Николай Г. Столетов № 67А, V-та МБАЛ, етаж 8, тел.: 02/ 9170 950

Живей без болка
За болницата
Минимално инвазивна хирургия
Методи на лечение
Свържете се с нас

Работа с НЗОК

Договор

“СБАЛ – Гръбначен център” АД има подписан договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), според който всички здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) получават безплатна болнична помощ.

Списък на клиничните пътеки (КП) и цените, които НЗОК заплаща, съгласно „Условия и ред за оказване на БМП”

Забележка: В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Потребителска такса

Съгласно чл. 37 ал. 1 т. 2 от Закона за здравното осигуряване за всеки ден болнично лечение заплащате по 2 на сто от минималната работна заплата, установена за страната – (5.80 лв за 2019 г.), но не повече от 10 дни годишно.

Ако вече сте имали престой в лечебно заведение през годината и сте заплатили за 10 дни болничен престой, е необходимо при постъпване в болницата, да представите финансов документ за заплатена потребителска такса, за да не заплащате при нас.