bgenru

София, бул. Ген.Николай Г. Столетов № 67А, V-та МБАЛ, етаж 8, тел.: 02/ 9170 950

Живей без болка
За болницата
Минимално инвазивна хирургия
Методи на лечение
Свържете се с нас

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

На 27.07.2020 г. „СБАЛ – ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР“ АД сключи договор за предоставяне на БФП №: BG16RFOP002-2.073-5087-C01 за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Проектът ще подпомогне нормалното функциониране на „СБАЛ – ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР“ АД в условията на [...]

прочетете цялата статия →

КРИОСАУНА В СБАЛ “ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР” АД

Какво е криотерапия? Криотерапията (от гръцкото kryos-студ и therapy-лечение) представлява краткотрайно, екстремно охлаждане на горния слой на кожата с помощта на парите на течния азот при температури от – 120°С до -180°С. Как се прилага криотерапията? Процедурата е краткотрайна (от 1 до 3 минути) и се извършва в криокамера. Тя е с отворена горна част, [...]

прочетете цялата статия →

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ПРИ НЕВРОХИРУРЗИ, НЕВРОЛОЗИ И ОРТОПЕДИ ОБЯВИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – “ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР” АД, СОФИЯ

Лекарите от единствената по рода си в България болница, специализирана в лечение на гръбначни заболявания „СБАЛ- Гръбначен център“ АД обявяват безплатни консултации за хора с оплаквания на болка в областта на гръбначния стълб. Акцията ще се проведе до 22.12.2018г. Болката в кръста и в областта на гръбначния стълб може да има много причини. Понякога тя [...]

прочетете цялата статия →

Защо болките в гърба трябва да се лекуват в специализирано за това лечебно заведение?

Десислава Любенова ДН, Доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията към МУ. Притежава три магистърски степени: по Икономика и управление на човешките ресурси и Теория и методика на масовата информация към УНСС и Обществено здраве и здравен мениджмънт на МУ. Създател и управляващ директор на “СБАЛ- Гръбначен център“ АД, в която се [...]

прочетете цялата статия →

ПРОЕКТ “ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВ, ИНОВАТИВЕН ЗА БЪЛГАРИЯ МЕТОД НА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНО ЛАЗЕРНО ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГРЪБНАЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”

На 03.06.2014 г. „СБАЛ-ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР”АД приключи изпълнението на проект “Внедряване на нов, иновативен за България метод на минимално инвазивно лазерно оперативно лечение на гръбначни заболявания”, финансиран с договор № BG161PO003-1.1.07-0255-C0001 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ [...]

прочетете цялата статия →
Страница 1 от 3123