bgenru

София, бул. Ген.Николай Г. Столетов № 67А, V-та МБАЛ, етаж 8, тел.: 02/ 9170 950

Живей без болка
За болницата
Минимално инвазивна хирургия
Методи на лечение
Свържете се с нас

Защо болките в гърба трябва да се лекуват в специализирано за това лечебно заведение?

Десислава Любенова ДН, Доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията към МУ. Притежава три магистърски степени: по Икономика и управление на човешките ресурси и Теория и методика на масовата информация към УНСС и Обществено здраве и здравен мениджмънт на МУ. Създател и управляващ директор на “СБАЛ- Гръбначен център“ АД, в която се [...]

прочетете цялата статия →

ПРОЕКТ “ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВ, ИНОВАТИВЕН ЗА БЪЛГАРИЯ МЕТОД НА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНО ЛАЗЕРНО ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГРЪБНАЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”

На 03.06.2014 г. „СБАЛ-ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР”АД приключи изпълнението на проект “Внедряване на нов, иновативен за България метод на минимално инвазивно лазерно оперативно лечение на гръбначни заболявания”, финансиран с договор № BG161PO003-1.1.07-0255-C0001 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ [...]

прочетете цялата статия →

Проект “Внедряване на нов, иновативен за България метод на минимално инвазивно лазерно оперативно лечение на гръбначни заболявания”

  На 21.12.2013 г. „СБАЛ-ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР”АД стартира проект “Внедряване на нов, иновативен за България метод на минимално инвазивно лазерно оперативно лечение на гръбначни заболявания”, финансиран с договор № BG161PO003-1.1.07-0255-C0001 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. [...]

прочетете цялата статия →

За първи път в България: безкръвна операция за укрепване на гръбначен стълб

В “СБАЛ- Гръбначен център” – единствената специализирана болница за гръбначна хирургия в България, беше осъществена първата по рода си за страната ни безкръвна операция за укрепване на гръбначен стълб. Сложната операция, която се извършва само във водещи световни клиники, представлява закрита стабилизация на спондилолистеза в поясно-кръстовата област, в комбинация с поставяне на изкуствен диск. Тя се [...]

прочетете цялата статия →

80% страдат от заболявания на гръбнака

Д-р Стоев, това е първата по рода си в България болница за лечение на гръбначния стълб и гръбначния мозък. Какво прави вашата клиника уникална за условията в България?

- В много ортопедични и неврохирургични заведения има отделения, където може да се окаже такава помощ, но ние сме първата специалицирана и акцентирана болница за лечение на гръбначни заболявания. Т.е. нашият акцент е поставен върху гръбначния стълб.

С какво точно се характеризират заболяванията на гръбначния стълб?

- Този въпрос е много широк, тъй като тези заболявания могат да бъдат както травмени, така и дегенеративни, неопластични и др. И всяка една от тези групи си има специфични характеристики. Но ние в нашата болница се специализирахме върху най-широката група от тези заболявания – дегенеративната и техния ефект върху нервните коренчета и гръбначния мозък.

Кои точно тези дегенеративните заболявания на гръбначния стълб?

- Това са дисковите хернии, спинозата на гръбначния канал, която може да бъде няколко вида и ефектите от тях от притискането на нервните коренчетата на гръбначния мозък. Те се изразяват в сетивни и двигателни нарушения на крайниците или тазово-резервоарни разтройства.

прочетете цялата статия →
Страница 1 от 212