bgenru

София, бул. Ген.Николай Г. Столетов № 67А, V-та МБАЛ, етаж 8, тел.: 02/ 9170 950

Живей без болка
За болницата
Минимално инвазивна хирургия
Методи на лечение
Свържете се с нас

Методи

Методи на лечение

1.Mинимално инвазивните методи на лечение се осъществяват инжекционно или с малки (до 1.5 см) разрези на кожата.

За осигуряване на точността по време на операцията, инструментите се насочват чрез рентгенов котрол. Минимално инвазивните методи на лечение, за които имаме професионален опит и необходимата високотехнологична апаратура са: