bgenru

София, бул. Ген.Николай Г. Столетов № 67А, V-та МБАЛ, етаж 8, тел.: 02/ 9170 950

Живей без болка
За болницата
Минимално инвазивна хирургия
Методи на лечение
Свържете се с нас

Тясна специализация

Заболяванията на гръбначния стълб са едни от най-често разпространените в съвременния свят с явна тенцения на непрекъснато увеличаване. Причините за това са ясни на всички – обездвижен начин на живот, наднормено тегло, неправилна постановка на тялото почти през целия ден.  Ето защо откриването на първата специализирана болница „СБАЛ- Гръбначен център” за лечение на заболяванията на гръбначния стълб и гръбначния мозък е не само навременно, но и сякаш наболяло.

Защо е добре при проблеми с гръбнака да търсим специализирано в тази област лечебно заведение?

1.  Гръбначната хирургия и гръбначните грижи са твърде многообразни и специфични, за да се извършват от поливалентни специалисти, “между другото”, в почивките между мозъчни операции, операции за ставно протезиране и т.н.  Тя трябва да е обект на лекари и медицински специалисти, тясно профилирани в тази област. Необходимостта от тясна специализация в медицината се е доказала в много области и в много страни.

2.  Болките и усещанията на пациентите са такива, че често се преливат неврологични, ортопедични и/или неврохирургични проблеми. Ето защо мултидисциплинарният подход, при който се обединяват в  едно лечебно заведение усилията на специалисти от различни области е задължителен. Пациентите ни имат възможността да бъдат прегледани и консултирани последователно или в консилиум от  невролози,  физиотерапевти,  кинезитерапевти, рентгенолози, анестезиолози, неврохирурзи и ортопеди, тясно специализирани в областта на гръбначните заболявания.  Всички те са включени в лечението на един и същ пациент.


3.Когато медицината в една болница е обърната само в една тясно специализирана посока възможността за следене, респективно внедряване на последните достижения на световните знания и опит е много по-голяма. Целият ресурс на нашето лечебното заведение – финансов, човешки, организационен е канализиран само и единствено в тази специализация. Това позволи на нашите хирурзите да усвоят 12 различни минимално инвазивни техники на лечение, всяка от които има своето специфично най-добро приложение. Така пациентите имат алтернатива на възможните методи на лечение и стигат до класическа хирургична намеса само в много редки случаи.


4.  Лечението на един пациент не се изчерпва в това да го освободиш от болката или проблема и да го пуснеш да се прибере, при което той ще продължи да живее според навиците си и с голяма степен на вероятност ще се превърне в  потенциален бъдещ клиент на болницата.  Доброто лечение се състои в това не просто да се отстрани проблема, а да се предотврати (или ограничи) повторната му поява. За тази цел в „СБАЛ-Грънбачен център” създадохме “Училище за гръбнака”, където учим пациентите как правилно да извършват ежедневните си дейности, как да се приспособяват към условията на работа, как да се възстановяват след оперативно лечение и как да избягват въобще възникването на гръбначни проблеми.