bgenru

София, бул. Ген.Николай Г. Столетов № 67А, V-та МБАЛ, етаж 8, тел.: 02/ 9170 950

Живей без болка
За болницата
Минимално инвазивна хирургия
Методи на лечение
Свържете се с нас

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

На 27.07.2020 г. „СБАЛ – ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР“ АД сключи договор за предоставяне на БФП №: BG16RFOP002-2.073-5087-C01 за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Проектът ще подпомогне нормалното функциониране на „СБАЛ – ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР“ АД в условията на извънредната епидемиологична обстановка.

Проект №: BG16RFOP002-2.073-5087-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“
Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за „СБАЛ – ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР“ АД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очаквани резултати: Настоящият проект ще подпомогне преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилността на работни места на „СБАЛ – ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР“ АД.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв.
Бенефициент: „СБАЛ – ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР“ АД
Начало на проекта: 27.07.2020 г.
Край на проекта: 27.10.2020г.